International Food Serviceอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส
Importer of EU-based Food Ingredients to Thailandผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารชั้นนำจากยุโรปสู่ประเทศไทย

LEARN MORE...เพิ่มเติม...

ABOUTเกี่ยวกับเรา

International Food Serviceอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส

International Food Service specialises in providing functional proteins for Thailand's food industry. We develop, sell and distribute throughout Thailand high-quality European produced food ingredients and animal by-products.

These functional proteins are used in the meat processing, savory, and pet food industries to optimize quality, yield, color and texture. We offer a complete portfolio, including halal certified ones, from different origins. Our products also fit seamlessly into global trends such as allergen-free and clean-label.

อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส เป็นบริษัทนำเข้าวัตถุดิบอาหารคุณภาพสูงจากยุโรป และจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย

วัตถุดิบของเราสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ขนม รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อพัฒนาคุณภาพ สี และเนื้อสัมผัส เรามีวัตถุดิบจากหลากหลายแหล่งผลิตและโรงงาน รวมไปถึงโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลอีกด้วย

APPLICATION CENTERศูนย์การใช้งาน

Knowledge is of no value unless you put it into practice.ความรู้นั้นไม่มีค่าหากเราไม่นำมันมาใช้งาน

Because food, food ingredients and its sources are compulsory to human well-being, the future of those mentioned are one of our greatest concerns. IFS places the importance on our application center to provide the solution in the future development of food industries.

Thus, IFS established a standard application center in Bangkok, Thailand in 2012, fully-equipped with industrial grade equipments in a lab-sized scale. This enable the team to fully able to apply our ingredients to its maximum capacity, finding then alternating a better solution of customers. The application center is also set-up with the aim to answer the stringent requirements of our customers to our best ability.

เพราะอาหาร วัตถุดิบอาหาร และแหล่งที่มาของพวกมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพที่ดีของคนเรา อนาคตของสิ่งเหล่านั้นคือหนึ่งในเรื่องที่เราให้ความสำคัญ IFS ให้ความสำคัญอย่างมากกับศูนย์การใช้งานของเราเพื่อสร้างทางออกให้กับพัฒนาการแห่งวงการอาหารในอนาคต

ดังนั้นแล้ว IFS จึงสร้างศูนย์การใช้งานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในปี 2012 และจัดสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของแล็บของเรา นี่ทำให้ทีมงานของเราสามารถใช้งานวัตถุดิบของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำให้เราสามารถหาทางออกให้กับลูกค้าของเราได้ ศูนย์การใช้งานแห่งนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่จะตอบรับต่อความต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างสุดความสามารถอีกด้วย

PRODUCTSสินค้า

We value ingredientsเราให้คุณค่าแก่วัตถุดิบอย่างมาก

We provide high-quality proteins of animal origin into valuable and essential ingredients for both our customers and end consumers. If you are looking to improve texture, taste, yield and cost, these could be your solution. Keywords of our ingredients are:

  • Natural
  • Clean-label
  • Allergen-free
  • Sustainable
  • Cost effective

เราจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยก่อนปล่อยออกสู่ตลาด วัตถุดิบของเรายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ในหลายๆด้านดังนี้

  • ธรรมชาติ
  • ปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์
  • ปราศจากสารก่อภูมิแพ้
  • ยั่งยืน
  • ประหยัดต้นทุน

ANIMAL PROTEINSโปรตีนจากสัตว์

Crude Protein % Origin
Poultry protein powder 80% ± 3% Chicken
80% ± 3% Turkey
80 - 85% Chicken
Greaves protein powder min. 90% Pork
80% ± 3% Pork
80% ± 3% Beef
Plasma protein powder min. 69% Pork
min. 69% Beef
Salmon protein powder 90% ± 3% Salmon

โปรตีน % แหล่งที่มา
โปรตีนไก่ 80% ± 3% ไก่
80% ± 3% ไก่งวง
80 - 85% ไก่
โปรตีนไขมัน min. 90% หมู
80% ± 3% หมู
80% ± 3% วัว
โปรตีนพลาสมา min. 69% หมู
min. 69% วัว
โปรตีนแซลมอน 90% ± 3% แซลมอน

GELATIN & COLLAGENเจลาตินและคอลลาเจน

Crude Protein % Origin
Concentrated gelatin min. 88% Pork
Porcine bone broth powder 90% ± 3% Pork
Porcine hydrolyzed collagen min. 90% Pork
Bovine hydrolyzed collagen 90% ± 3% Beef
High functional beef collagen min. 95% Beef
Collagen peptides min. 97% Beef

โปรตีน % แหล่งที่มา
เจลาติน min. 88% หมู
คอลลาเจนกระดูกหมู 90% ± 3% หมู
ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน min. 90% หมู
ไฮโดรไลซ์คอลลาเจน 90% ± 3% วัว
ฟังก์ชั่นนัลคอลลาเจน min. 95% วัว
คอลลาเจนเปปไทด์ min. 97% วัว

NATURAL COLORANTSสีธรรมชาติ

Crude Protein % Origin
Hemoglobin powder min. 90% Pork, Beef
Stabilized hemoglobin powder min. 60% Pork, Beef

โปรตีน % แหล่งที่มา
ผงฮีโมโกลบิน min. 90% หมู, วัว
ผงฮีโมโกลบินแบบเสถียร min. 60% หมู, วัว

TEAMทีม

Together Everyone Achieve Moreร่วมมือกันทุกคนทำได้มากขึ้น

At International Food Service , we strongly promote the team attitude. Comprising of avid business coordinators and talented researchers with diverse background, IFS can provide the answer that represents both the business and final customers’ demands.

Our TEAM attitude is further extended to our clients and we believe that the best solution are not us to provide but to be develop together.

ที่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด พวกเราส่งเสรืมทัศนคติของทีมที่ดี ร่วมไปด้วยผู้จัดการธุรกิจที่มุ่งมั่น และ นักวิจัยจากหลากหลายที่มา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งในเชิงธุรกิจและความต้องการได้

ทัศนคติ TEAM (ร่วมมือกันทุกคนทำได้มากขึ้น) ของเรานั้นรวมไปถึงคู่ค้าของเรา และเราเชื่อมั่นว่าทางออกที่ดีที่สุดจะต้องไม่ได้มาจากเราแต่เราจะพัฒนามันร่วมกันกับคุณ

CONTACTติดต่อเรา

In the case you would like to contact International Food Service with any questions or inquiry about our services and products, these are the following contact points available. All information of your contact will be treated with confidentiality.

ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด นี่คือช่องทางที่ท่านสามารถทำได้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านให้แก่ผู้อื่น

International Food Service Co.,Ltd.
90/202 Moo 15, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samut Prakarn 10540
Email: info@interfoodservices.com
TEL: +66 2 117 4883